จากชุมชน สู่นโยบาย

ได้รับรางวัลประเภท PPA ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2564 โดย โครงการจัดตั้งสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา
Public Policy Advocacy Award / 2564