ชีวิตออกแบบได้

ได้รับรางวัลประเภท ITA ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2563 โดย สถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว
Innovative Teaching Award / 2563