ประสานพลังสู้ PM2.5

ได้รับรางวัลประเภท TGA ในงานมหกรรมคุณภาพ ประจำปี 2563 โดย คณะสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรศาสตร์
Team Good Practice Award / 2563